SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 • Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun işletim ve yönetim sistemimizi kurar ve uygulanmasını sağlarız.
  Her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile misafir memnuniyeti ve hizmet kalitemizi ölçer, misafirlerimizin şikayetlerini bir fırsat olarak görür ve hizmet kalitemizi iyileştirmede kullanırız. Personelimizi bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem veririz.

 • Tesisimizde sevgi, saygı ve huzur ortamında, çalışanlarımızın motivasyonunu artırır, Takım Ruhu içinde çalışmalarımızı sürdürürüz. Kontrol hiyerarşisini geliştirerek iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ve risklerini azaltmak için proses basamakları oluşturur, uygular ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlarız.

 • Ülke ve bölge politikalarına uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yaparız. Yatırımlarımızda misafir beklentilerini dikkate alır, teknolojiyi yakından takip ederek, işletmelerimizi geliştirip, tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi yapıcı yönde kullanırız.

 • Şeffaf yönetim biçimimizle, tüm çalışanların ve misafir ve paydaşların sistemimize danışma ve katılımda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız. Yatak kapasitemizi sürekli arttırarak Yaptığımız öncü çalışmalarla sektöre yön verir, örnek oluruz.

 • Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için; Hammadde alımı, depolanması, hazırlanması, sunumu, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik acıdan hijyen kurallarına uyarız

 • Çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz.

 • Ülkemizde yürürlükte olan tüm yasa, yönetmelik, mevzuat düzenlemeleri ve müşteri şartlarına uyar, gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız.

 • Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızın; sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesine katkıda bulunuruz.

 • Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alırız. İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu için bioçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlayarak yaşayan canlı sayısını koruruz. Çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri çalışanlarımız ve kamuoyuyla paylaşırız.

 • Misafirlerimize yöredeki tarihi ve kültürel faaliyetleri sunarak bölgedeki turizme katkı sağlarız.

GENEL KOORDİNATÖR