POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE KORUMA VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
ÇEVRENİN KORUNMASI ADINA;

Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskleri belirliyor ve oluşan atıkları azaltmak adına önlemler alıyoruz. Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılarak geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Plajımıza gelen carettaları, bahçemizdeki endemik bitki türlerini koruma altına alarak doğal hayatın korunmasına yardımcı oluyoruz. Tesisimizde oluşan geri dönüşümsüz ve tıbbi atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı firmalar aracılığı ile etkisiz hale getirilmesini sağlıyoruz. Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip ediyor ve aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler alıyoruz. Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar yapıyoruz. Temiz deniz, bakımlı, sağlıklı ve güvenilir bir plajın sembolü olan Mavi Bayrak ödülümüzün kriterlerini her yıl eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerektiği ile ilgili personelimize sürekli eğitimler veriyoruz.
SOSYAL SORUMLULUK ADINA;
Bölgesel kalkınma adına kurulan vakıf, dernek ve birlikler ile işbirliği yapıyoruz, Bölge turizminin gelişmesi adına yapılan etkinliklere düzenli olarak katılıyoruz. Çalışanlarımızın bireysel anlamda eksikliklerini gidermek amacı dış kaynaklı eğitimler alıyoruz. Turizm ve Çevre uyumunu en üst düzeyde tutmak adına misafirlerimizi ve çalışanlarımızı sürekli bilinçlendiriyoruz. Herhangi bir dil, din ve mezhep, ırk, cinsiyet, yaş, siyasal düşünce ve felsefi inanç ve benzeri sebeplerde ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara insan kaynakları uygulamaları konusunda gereken desteği en iyi şekilde veriyoruz.

ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKASI
Sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde, enerji kullanımlarımızı ve doğal kaynaklara olan etkimizi azaltacak tedbirlerimizi alarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlarız.
Yürürlükte olan tüm uluslararası ve ulusal yasa, yönetmelik, mevzuat düzenlemeleri ve müşteri şartlarına uymayı, gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz.
TSE EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu çalışarak tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uygun kurulan sistemin sürekliliğini sağlarız.
Tesisimizin enerji performans göstergelerini sağlayarak, sürekli geliştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli insan, alt yapı ve teknolojik kaynakları sağlarız.
Tedarik edilecek yeni ekipman, ürün ve hizmetlerde enerji verimliliğini göz önünde bulundurularak doğal kaynakların üzerine olabilecek etkimizi azaltmayı, korumayı ve enerji tüketimini kontrol altına alırız.
Enerji yönetimi süreci ile ilgili risk ve fırsatlarımızı değerlendirerek, gelişen teknolojiyi müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde mümkün olan en üst düzeyde kullanarak sistemimizi sürekli iyileştiririz.
İzlenen ve analiz edilen enerji performansımızı periyodik olarak raporlayarak, enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmek için bilgilendirmeler yapmayı ve gerekli olduğu durumlarda eğitimler düzenleriz.